Жаштар аныктаган жумушсуздук 27 пайызга чейин жогорулады

жаштар аныкталган жумушсуздук жүз пайызга чейин көтөрүлдү
жаштар аныкталган жумушсуздук жүз пайызга чейин көтөрүлдү

15-24 жаштагы жаштардын болжол менен 18 пайызы Түркиянын Стамбул шаарында жашашат. Орто мектептерге кабыл алуунун таза деңгээли 88,8 пайызды түзсө, 259 миң жаш сабатсыз. Жаштар арасындагы жумушсуздук 24,8 пайызга чейин, жаштар арасындагы жумушсуздук 27 пайызга чейин жогорулады. Ал эми жумушчу күчүндө жок жаштардын 74 пайызы билим берүүгө тартылган; Билими жок жана жумушка орношпогондордун пайызы 25 пайызды түзөт, эң жаш адамдар Эсенюртта жашашат. 178 миң 846 жаштар үйлөнгөн; 16-19 жашка чейин үйлөнгөндөрдүн 91 пайызы аялдар. 15-19 жаш аралыгында 4 миң 935 аял төрөгөн. 16-24 жаштагы ажырашкан аялдардын 78 пайызы аялдар.


Стамбул шаардык муниципалитети Стамбул статистика башкармалыгы 19 май Ататүрктү эскерүү, Жаштар жана спорт күнүнө карата Стамбулдагы жаштарга анализ жасады. Анализ төмөнкү жыйынтыктарга жетишти:

Жаштар калктын 15 пайызын түзөт

Түркияда 15-24 жаштагы 12 миллион 900 миң жаш, 2 миллион 300 миң Стамбулда жашайт. Стамбулда 15-19 жаштагы 1 миллион 89 миң 505 жаш жана 20-24 жаштагы 1 миллион 217 миң 874 жаштар жашайт. Стамбул калкынын 15% ын жаштар түзөт. 2019-жылы провинциядан тышкары Стамбулга келген жаштардын саны 147 миң 396 болсо, провинциядан чыгып жаткан жаштардын саны 105 миң 39 болду.

14-24 миң 259 кишинин ортосунда сабатсыздар бар

Стамбулда 14 жаштан 24 жашка чейинки 259 миң адам арасында сабатсыздар болгону белгиленди. Түркияда ушул эле курактагы топтогу сабатсыз адамдардын саны 11 миң 733 болду.

Жогорку мектепке таза кабыл алуу 88,8 пайызды түздү

Стамбулдагы орто билимге (орто мектепке) кабыл алуунун таза деңгээли 88,8 пайызды түзгөн. Ал эми башталгыч мектепке кабыл алуунун таза коэффициенти 93,1 пайызды, орто мектепте 94,6 пайызды, орто мектепте болсо 88,8 пайызды түзгөн. Орто мектептерге кабыл алуунун таза коэффициенти Түркияда 84,2 пайызды түзгөн.

15-24 жаштагы кызматкерлердин саны 1 миллион 200 миң

Стамбулда жумушчу күч катары катталган 15-24 жаштардагы адамдардын саны 1 миллион 200 миң адамды түздү. Бул курактык топтогу эркектердин 62 пайызы жумушчу күчүнө кошулган, ал эми аялдардын 39 пайызы жумушчу күчүндө катталган.

15-24 жаштардагы жана жумуш менен камсыз болгон адамдардын саны 882 миң адамды түзгөн.

15-24 жаштардагы жаштардын 38 пайызы Стамбулда иштешкен. Бул пайыз Түркия үчүн 30 пайыз болгон.

Кеңири аныкталган жаштар арасындагы жумушсуздук 27 пайызды түзөт

Стамбулда жумушчу күчүндө иштеген 15-24 жаштардагы 291 миң жаштар жумушсуз болсо, жаштардын жумушсуздук деңгээли 24,8 пайызды түзгөн. Жумуш табууга үмүттөнбөгөндөрдү жана жумуш издебеген, бирок иштөөгө даяр болгондорду кошкондо, Стамбулдагы жаштардын жумушсуздук деңгээли 27 пайызга чейин жогорулады.

15-24 жаштагы жумушчу күчүндө болбогондордун 74 пайызы билим берүү тармагында

Стамбул шаарында 15-24 жашка чейинки жумушчу күчүндө болбогон адамдардын 74 пайызы билим алышса, 12 пайызы үй жумуштары менен алектенет. Жумушка орношууга же билим алууга мүмкүнчүлүгү болбогон 15-24 жаштардагы аялдардын саны 130ди түздү, анткени ал үй жумуштары менен алек болгон.

NЭлектрондук билим берүү жана жумушка орношуу боюнча жаштардын 25 пайызы

Стамбулда билим албаган жана иштебеген жаштардын саны 579 миң деп катталды. 15-24 жаштагы калктын 38,2 пайызы жумуш менен алектенсе, 35,2 пайызы билимин улантууда, ал эми 25 пайызы билимсиз жана жумуш менен камсыз болушкан эмес.

Эсенюртта жаштардын көпчүлүгү

Эсенюрт району 15-24 жаштардагы 148 миң 837 жаштар менен калктын саны эң көп болгон район болгон. 100-15 жаштагы 24 миңден ашык адам жашаган райондор Эсенюрт, Багжылар, Күчүкчекмеже, Пендик жана Үмрание болду. 15-24 жаштардагы жаштар топтолгон райондордун катарына Зейтинбурну, Султанбейли, Эсенлер, Багжылар жана Султангази кирген.

Жаш калк негизинен Зүмрүтевлер Махаллеси шаарында жашашат

Зүмрүтевлер (Малтепе), Зафер (Бахчелиевлер) жана Каябашы (Башакшехир) Стамбулдагы жаштардын арасында 15-24 жаштагы топтор эң көп орун алышты. Жаш калкы көп жашаган башка райондор - Башак (Башакшехир), 50. Йыл (Султангази), Аднан Кахвечи (Бейликдүзү), Halkalı Борбору (Күчүкчекмече), Карадениз (Газиосманпаша), Канария (Күчүкчекмече) жана Ешилкент (Авжылар) болгон.

178 миң 846 жаштар үйлөнгөн

Стамбулда 15-24 жаштардагы 178 миң 846 жаштар үйлөнсө, алардын 81 пайызы аялдар. Эсенюрт үйлөнгөн жаштар көп топтолгон райондордун бири. Ажырашкандар жана каза болгондор да кошулганда, үйлөнүп 15 жаштан 24 жашка чейинки жаштардын саны 183 миң 642гө жеткен. Эсенюрт, Багжылар, Султангази, Күчүкчекмече жана Санжактепе 15-24 жаштардагы жаштар топтолгон райондордун башында жайгашкан.

16-19 жаштагы никеге тургандардын 91 пайызы аялдар

2019-жылы Стамбулда үйлөнгөн 16 жаштан 19 жашка чейинки жаштардын саны 7 болсо, 505дан 16кө чейин үйлөнүп, үйлөнгөндөрдүн саны 24 болду. Өткөн жылы турмушка чыккан 55-313 жаштагы аялдардын үлүшү 16 пайызды түзсө, 19-91 жаштагы топтордо бул көрсөткүч 16 пайызды түзгөн.

15-19 жаш аралыгында 4 миң 935 аял төрөгөн

2019-жылы Стамбулда 15-19 жаштар арасында төрөгөн аялдардын саны 4 миң 935 болду. Түркияда ушул эле жаш курактык топто төрөлгөндөрдүн саны 53 миң 189 адамды түздү.

16-24 жашында ажырашкандардын 78 пайызы аялдар

2019-жылы Стамбул шаарында 16-24 жаш арасында ажырашкан адамдардын саны 2, ажырашкандардын арасында аялдардын үлүшү 715 пайызды түзгөн. Түркияда ушул эле курактык топто 78-жылы ажырашкандардын саны 2019 миң 21, ал эми аялдар бул адамдардын 189 пайызын түзгөн.Комментарий биринчи болуп

Comments