Улуттук билим берүү министрлиги 19910 келишимдүү мугалимдерди жалдайт

Улуттук билим берүү министрлиги менен келишим түзгөн мугалимдер
Улуттук билим берүү министрлиги менен келишим түзгөн мугалимдер

Улуттук билим берүү министрлиги жалданган 19990 мугалим министрликтин ар кайсы тармактарында жана облустарында иштөө үчүн контракттык окутуучулар катарында иштей тургандыгын билдирди.


Мамлекеттик кызматчылар жөнүндө № 657 Мыйзам, Жарлык № 652, Келишимдүү кызматкерлерди жумушка орноштурууга байланыштуу принциптер, Биринчи жолу дайындалуу сынактары жөнүндө жалпы жобо, Улуттук билим берүү министрлигинин Окутуу жана окутуу департаменти менен келишимдик мугалимдерди ишке орноштуруу жөнүндө жобо. Коллегиянын 20.02.2014-жылдагы № 9 чечими жана Окуунун Принциптери боюнча тиркемеси графикалык жоболорго ылайык даярдалган. Тиешелүү мыйзамдын жоболору кулактандырууга кирбеген маселелер үчүн колдонулат.

Мугалимдикке талапкерлерге коюлган квалификациялар

1. Мамлекеттик кызматчылар жөнүндө № 657 Мыйзамынын 48-беренесинде көрсөтүлгөн жалпы шарттарга ылайык келүү,

2. Түркия жараны болуу (Түндүк Кипр Түрк Республикасы үчүн түрк жарандарынан талап кылынбайт).

3. Окутууга дайындала тургандарды аныктоо жөнүндө Билим берүү кеңешинин жана Билим берүү кеңешинин 20.02.2014-жылдагы № 9 чечимине ылайык дайындалган аймакка ылайыктуу болуу;

4. Орто билим мугалими билиминин магистрдик даражасын же Педагогикалык форма боюнча билим берүүнү ийгиликтүү аяктаган / Педагогикалык форма боюнча билим берүү сертификатынын программасы, окутуунун булагын түзгөн жогорку билим берүү программаларын бүтүргөндөрдү кошпогондо, муктаждыкка жооп бербеген тармактарга дайындалбайт.

5. Жогорку окуу жайларынын жана / же чет өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнүн педагогикалык билим берүү документтеринин Жогорку билим берүү кеңешинин дирекциясы тарабынан өлкөнүн жогорку окуу жайларына же программаларына эквиваленттүүлүгү;

6. 2018 же 2019-жылдары өткөрүлгөн Мамлекеттик кадрларды тандоо экзаменине дайындалган аймак үчүн баллдын түрлөрү боюнча (KPSSP10 жана KPSSP121 - KPSSP120) 50 же андан ашык балл топтогондор;

7. Мамлекеттик кызматтан же мугалимдик кесиптен бошотууга соттолгон эмес,

8. № 657 Мыйзамдын 4 / В беренесине ылайык контракттык окутуучу болуп дайындалды; Бирок, тапшырмасы жокко чыгарылган адамдар менен контракттык окутуучу болуп иштеп жатканда, арыздын акыркы күнүндө бир жыл күтүү мөөнөтү аяктаганда, контракттары бузулган адамдарга карата,

9. Биздин министрликте же кандайдыр бир мамлекеттик мекемеде жана уюмда № 657 Мыйзамдын 4 / B беренесинин чегинде контракттык окутуучу болуп иштебегенге шарт түзүлөт.

Мугалимдерди тандоого арыздын формасы жана датасы

  • Өтүнмөнү кабыл алуу датасы жана оозеки экзамен борборунун тандоосу 1-жылдын 12 - 2020-июну
  • Оозеки экзамендерди тапшыруу үчүн талапкерлердин сынак борборлорун жарыялоо күнү 22-июнь, 2020-жыл
  • Оозеки сынактар ​​6-жылдын 25 - 2020-июлунда өткөрүлөт
  • Оозеки экзамендин жыйынтыктарын жарыялоо датасы 28-жылдын 2020-июлу
  • Дайындалуу артыкчылыктарын алган күнү 31-жылдын 2020-августу - 4-жылдын 2020-сентябры
  • Кулактандыруунун жыйынтыктары жөнүндө кулактандыруу 8-жылдын 2020-сентябры

Анткени Ad Толук маалымат CLICK HEREКомментарий биринчи болуп

Comments