Айыл чарба жана токой чарбасы министрлиги 13 келишимдүү IT адистерин сатып алат

Айыл чарба жана токой чарбасы министрлиги жалданууга IT адистерин тартат
Айыл чарба жана токой чарбасы министрлиги жалданууга IT адистерин тартат

Айыл чарба жана токой чарбасы министрлиги, Маалыматтарды иштеп чыгуу бөлүмүнүн кызматкерлеринин катарына кириши керек, № 375 Указдын 6-тиркемесинде жана ушул берененин негизинде, мамлекеттик мекемелердин жана уюмдардын маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча ири масштабдуу бөлүмдөрүндө, 31.12.2008-жылы расмий бюллетенде жарыяланган жана 27097. Келишимдүү IT кызматкерлерди жалдоо принциптери жана жол-жоболору жөнүндө жобонун 8-беренесине ылайык, 13 (он үч) келишимдик IT персоналы биздин министрлик өткөргөн оозеки сынактын ийгиликтүү тартибине ылайык, ишке орноштуруу жолу менен тандалып алынат.

APPLICATION ТАЛАПТАР


а) Мамлекеттик кызматчылар жөнүндө № 657 Мыйзамынын 48-беренесинде көрсөтүлгөн шарттарга ылайык келүүгө;

б) Жогорку билим берүү кеңеши тарабынан эквиваленттүү кабыл алынган төрт жылдык эсептөө техникасы, программалык камсыздоо, электр инженериясы, электрондук инженерия, электр-электрондук инженерия жана өнөр жай инженерия бөлүмдөрүн бүтүрүү;

в) (b) пунктчасында эскертилгендерден башка төрт жыл билим берүүчү факультеттердин инженердик бөлүмдөрүнөн кабыл алынган кафедралар, илим-адабият, билим берүү жана билим берүү илимдери департаменттери, компьютер жана технология боюнча билим берүүчү бөлүмдөр, статистика, математика жана физика кафедралары, жогорку билим берүү теорияларын бүтүргөн, (ушул бөлүмдө айтылган бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрү айына дүң дүң жыйымдан эки эсе талап кыла алышат)

г) программалык камсыздоо, программалык камсыздоону иштеп чыгуу жана иштеп чыгуу, ушул процессти башкаруу же ири масштабдуу тармак тутумун орнотуу жана башкаруу боюнча кеминде 3 (үч) жылдык кесиптик тажрыйбасына ээ болуу, кеминде 5 (беш) жыл, (Кесиптик тажрыйбаны аныктоодо, Кызматкерлери Маалыматтык персонал деп 657 номеринде Мыйзамга баш ийишет же ушул Мыйзамдын (B) 4-беренеси жана Социалдык камсыздандыруу мекемесине караштуу жеке сектордо IT кызматкерлери катары документтештирилген кызмат мезгилдери эске алынат)

г) компьютердик перифериялар учурдагы программалоо тилдеринин экиден кем эмесин билгендиктен, алардын аппараттык камсыздоо жана тармакты башкаруу жана коопсуздук жөнүндө билиши керек болгон документтер;

д) Эгерде активдүү талапкер аскер кызматынын курагына жете элек же аскердик кызматтын жаш курагына жете элек болсо, ал активдүү аскер кызматын өтөгөн же бошотулган же кийинкиге калтырылган же запастагы класска которулган.

Өтүнмө берүүнүн методу, орду жана датасы

Талапкерлер гана кызмат орундарынын бири деп жатышат колдоно алабыз. Жарнамада көрсөтүлгөн документтер толугу менен жана туура толтурулгандан кийин,

чогуу тиркемелер; 07.05.2020 - 22.05.2020 аралыгында, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu дарек

электрондук түрдө жасалат. Анткени арыздар электрондук түрдө кабыл алынат почта Жеке же жеке арыздар кабыл алынбайт.

Өтүнмөлөр электрондук өкмөттүн паролу менен бериле тургандыктан, талапкерлер (www.turkiye.gov.t болот) эсеп табылышы керек. Көрсөтүлгөн каттоо эсебин колдонуу үчүн, талапкерлер электрондук өкмөттүн паролун алышы керек. Талапкерлер, PTT Борбордук дирекциясынын электрондук өкмөтүнүн паролун камтыган конвертти жеке өзү колдонушат.

Анткени Ad Толук маалымат CLICK HEREКомментарий биринчи болуп

Comments