Биз Анталия этап темир жол долбооруна түнкүсүн ойлоно бербе,

Биз Анталия этап темир жол долбооруна түнкүсүн ойлоно бербе,

Биз Анталия этап темир жол долбооруна түнкүсүн ойлоно бербе,

Биз Анталия этап темир жол долбооруна түнкүсүн ойлоно бербе,

Комментарий биринчи болуп

Comments