Йеникапы-Haciosman метро менен жакшы жолго Arrays xnumxl

метро ылайык 2 жаңы арабаларга салып кызматы менен M68 Йеникапы-Haciosman күндөрү xnumx'l Бүтүн службе убакыт менен камсыз кылуу башталды.


xnumx'l комплексин ишке киргизүү менен транспорт жана жүргүнчүлөрдү ташуунун жалпы санынын көбөйүшү 8% сыяктуу жакшыртууга жетиштик. курстардын сааттык интенсивдүү катар чейин Vagonluk 45 4 23 мүнөт. максималдуу убакыт аралыгы жүргүнчү 3, 23.000 8 катар араба менен 20 мүн барышат. 4 жүргүнчү ташууга болот менен өзгөрөт. бардык саякаттаганын боюнча кубаттуулугу эсептелиниши 40.000% мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу сыяктуу бир күнү камакка алынган.

жүргүнчүлөр күнү саны үлүшү келгенде, атчандардын сооротуунун ордуна 92 160 араба менен баштап кызмат менен бирге эле, байкаларлык кёбёйгён.Комментарий биринчи болуп

Comments